ورود

سرورهای قدرتمند و با سرعت بالا در داخل کشور، ارتباط سريع بين دستگاه ردياب خودرو و سرورها را فراهم کرده و زملن استفاده از اپليکيشن و يا وب سايت، سريعا مسير و اطلاعات سفرهای انجام شده به نمايش گذاشته خواهد شد